RATE

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Kako se posao širio i kako je nastajala potreba za novim vrstama radova-tako je došlo i do potrebe za formiranjem preduzeća koje je moglo pokriti više različitih delatnosti i sve veći obim posla.

Sada preduzeće zapošljava preko 20 kvalifikovanih radnika.Organizaciona struktura preduzeća je zamišljena kao mali biro za projektovanje zajedno sa radionicom,gde se obavlja proizvodnja sa svim neophodnim mašinama i pratećim delovima za kvalitetno obavljanje posla.

Radionica i kancelarije-smeštene su na oko 500 m kvadrata.U procesu proizvodnje se koriste najsevremenije tehnologije i mašine za izradu nameštaja a koriste se najkvalitetniji domaći i uvozni materijali.

RAIMONT-S je opremio i izradio enterijer za veliki broj društvenih institucija i banaka,kao i privatnih objekata na teritoriji cele zemlje,što se može videti iz dela referentne liste.

RATE