Program

Objavljeno: 24.2.2021. 12:20

Jaslice

Polazak deteta u vrtić u ranom uzrastu po pravilu je traumatično za celu porodicu. Roditelji su zabrinuti a deca se najčešće po prvi put odvajaju od roditelja. Da bi adaptacija dece na naš vrtić protekla na što lakši način imamo individualan pristup adaptaciji svakog deteta, stručnu podršku i otvorenost ka roditeljima.

Mališani su u ovom uzrastu podeljeni u dve grupe:

 • Uzrasta do 2 godine
 • Uzrasta od 2 do 3 godine

Broj dece u grupama ovog uzrasta je od 8 do 10. Deca do treće godine uče istražujući, otkrivajući i proveravajući svet svim svojim čulima.

Najprirodniji oblik učenja u ovom uzrastu je igra. Kroz igru dete upoznaje i daje smisao fizičkom i socijalnom svetu koji ga okružuje, ovladava sobom, izgrađuje odnose sa drugima, angažuje i razvija sve svoje sposobnosti zabavlja se i ovladava veštinama potrebnim za život.

Osnovni zadaci u ovom uzrastu su nam:
 • očuvanje i unapređenje zdravlja dece (kroz aktivnosti preventivno zdravstvene zaštite)
 • negovanje, oplemenjivanje i podsticanje spontanog razvoja deteta ( kroz različite aktivnosti i igru)
 • uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih potreba deteta stvaranje povoljne socijalno emotivne klime i struktuiranje vaspitne sredine koja zadovoljava potrebe i motiviše dete i omogući postizanje adekvatnih rezultata u sve četiri oblasti razvoja deteta( senzomotornog razvoja, saznajnog razvoja,socijalno-emocionalnog razvoja, razvoj govora i komunikacije)

Vrtić

Obrazovno vaspitni rad sa decom u vrtićkom uzrastu odvija se u dve grupe;
 • Grupa od 3 do 4 godine
 • Grupa od 4 do 5,5 godina

U ovom uzrastu dete upoznaje i otkriva samo sebe, stiče iskustvo i saznanje o drugim ljudima, razvija odnose i upoznaje svet oko sebe.

Mi u Srećkolinu učenju pristupamo na zanimljiv način, kroz igru, posmatranje, eksperimentisanje i rešavanje problema, vodeći računa o individualnim sposobnostima i potencijalima svakog deteta.

Rad u manjim grupama omogućava vaspitaču da dobro upozna svako dete, njegove sposobnosti i potrebe, i da pruži adekvatno usmeravanje i pomoć kada i koliko je to potrebno, kako bi realizacija programa predviđenog za određeni uzrast protekla uspešno i kako bi svako dete moglo da na najbolji mogući način shvati i savlada zadatke iz određene oblasti.

S obzirom da je naš program rada fleksibilan i dinamičan, saradnja na različitim nivoima između dece i vaspitača, vaspitača međusobno, vaspitača i roditelja, kao i Ustanove sa širim okruženjem je jedan od zadataka koje zajedno ostvarujemo.

Nastojimo da zajedno, uz mnogo ljubavi, pažnje i posvećenosti omogućimo našim mališanima da razvijaju svoju kreativnost, individualnost i radoznalost u skladu sa njihovim interesovanjima i potrebama.

Pripremni predškolski

U godini pred polazak u školu u skladu sa Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja sprovodimo obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju od 9 meseci. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta. Celoviti razvoj postižemo kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje. Osposobljavanje deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.

Pripremni predškolski program doprinosi razvoju fizičke zrelosti - spretnost,pokretljivost, socijalne zrelosti - uspostavljanje kvalitetnih vršnjačkih odnosa, emocionalne zrelosti - bogato i raznovrsno doživljavanje stvarnosti, intelektualne zrelosti – sposobnost da se uči i stiču znanja, kao i motivacione zrelosti koja se ogleda u buđenju želje za učenjem i polaskom u školu.

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :
 • Osamostaljivanje
 • Jačanje socio-emocionalne kompetencije
 • Podrška saznajnom razvoju
 • Negovanje radoznalosti
 • Uvažavanje individualnosti
 • Podsticanje kreativnosti
 • Podrška i podsticaj fizičkog razvoja